Image

Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? En vind je het fijn als iemand met je meedenkt? 


 Met JobHulpMaatje kom je verder!

Het is een aanvulling op de reguliere ondersteuning door UWV en loopbaanbegeleiding.

Getrainde vrijwilligers lopen met je op tijdens het zoeken naar werk.

Het verliezen van werk is heftig. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor het verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving.

In zo'n situatie kan het van grote meerwaarde zijn om een maatje naast je te hebben staan, die je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

Maatje JobHulpMaatje minJobHulpMaatje is uniek omdat we aandacht schenken aan praktische zaken, maar ook aandacht hebben voor jou als persoon en jouw omgeving. JobHulpMaatje is er helemaal voor jou!

Het JobHulpMaatje concept is gebaseerd op een grote inzet van vrijwilligers als maatje. Om goede kwaliteit te leveren, wordt periodiek (online) scholing/training en intervisie geboden aan de maatjes. Het project JobHulpMaatje wordt lokaal gecoördineerd.

Het JobHulpMaatje-concept bestaat uit drie onderdelen:

coachen 2 mannen837x557 min- Maatjes: Voor werkzoekenden met behoefte aan één op één begeleiding is het specifieke JobHulpMaatje-concept ontwikkeld. Een maatje is een getrainde vrijwilliger, die gedurende een deel van de werkzoekperiode met een werkzoekende meeloopt. Een maatje motiveert, begeleidt en ondersteunt hem of haar in de zoektocht naar (vrijwilligers)werk.

- JobGroups: Dit zijn programma's van zeven bijeenkomsten waar werkzoekenden door professionele trainers of getrainde JobGroupLeiders met elkaar nadenken over essentiële vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? etc. Uit ervaring is gebleken dat deze JobGroups, werkzoekenden helpen omdat ze als mens worden gezien en ze ontdekken dat ze niet de enige zijn. Bovendien denken de deelnemers met elkaar mee over mogelijke banen. Zes maanden na afloop van de JobGroup heeft maar liefst 50% van de deelnemers (vrijwilligers)werk gevonden.

- Ontmoetingsplekken voor werkzoekenden.

Heb je hulp nodig? Klik hier!

Wil je helpen? Klik hier!

Image

Adres

Postadres:

Amelisweerd 77
3813 XE  Amersfoort

Email: info@voorelkaaramersfoort.nl

Zoeken